Regulirane na kasovite aparati registrirashhi gofin

Всеки от данъкоплатците, задължени да регистрират продажбата на артикули и услуги, използващи регистрационния касов апарат, е наясно с последното, колко подробни условия в имота, както и услугата на обсъжданите устройства трябва да изпълнява. Едно от тези условия е обичайната периодична техническа проверка на касовия апарат. Какво означава това до каква степен трябва да се познае? Какво представлява фискалният касов апарат и техническият преглед? За това.

Съгласно Закона за ДДС касовите апарати трябва да подлежат на периодични технически прегледи. След тази дата този път е удължен. Този преглед се извършва чрез добро обслужване. Преди 1 декември 2008 г. техническите проверки на касовите апарати се отнасят до годишния срок. При изучаването на настоящите правни разпоредби касовите апарати трябва да бъдат съчетани с технически преглед на всеки две години от фискализирането или от този преглед. В случай, че данъкоплатецът не изпълни думата, че той или тя подлежат на санкции. Тук говорим тук, наред с другото, за налагането на глоба на данъкоплатеца за данъчно престъпление, тъй като положението, че касовият апарат не се подлага на периодичния преглед, се счита за неправилно съхраняване на книгата. Такава обосновка произтича от член 61 § 3 от Наказателния кодекс.Развива се въпросът, в чиито ръце е собствеността за извършване на такъв преглед? Разбира се, гледането на периода в този успех принадлежи на данъкоплатеца, но не и на сайта. Собственикът на касата Novitus delio при сливането на периода на преразглеждане трябва да уведоми службата за такава необходимост. Касиерската услуга, заедно с § 31, ал. 4 решения относно касовите апарати следва да извършат задължителна техническа проверка на касовия апарат в заглавието 5 дни от уведомяването.Данъкоплатецът трябва да се погрижи и за това, че неспазването на срока за задължителни прегледи на касовия апарат води до необходимостта да се върне надбавката за нейната покупка. На данъкоплатците се налагат такива санкции, които в сезона от три години, считано от датата на започване на вписването на продажбата на стоки / услуги, не представят в настоящия момент касов апарат за техническо изпълнение от съответната служба.В обобщение, заслужава си да припомним, че само потребителят е отговорен за запазването на датата на прегледа.