Ergo kasov aparat

Касовият апарат Novitus е необходим за хората, които говорят нашия бизнес, а доходите им надвишават стойностите, определени от Министерството на финансите.

В дневния ред следва да се издаде разписка за всичко, закупено от потребителя, което след това предизвиква жалба до мъж, а за дама, която извършва икономическа дейност, тя представлява основание за подаване на титла на държавното съкровище.

За целта е необходимо да се отпечатват ежедневни фискални ежедневни отчети и месечни фискални месечни отчети. Фискалният отчет (независимо дали е ежедневен или месечен е текст, който се дава чрез касовия апарат, който включва възможности като трафик и суми на данък в даден момент (ден или цял месец, с определени данъчни ставки и продажби, разрешени от данък. Целта на това описание е да покаже дневен или месечен брутен доход, в който се описват различните ставки на облагане с ДДС.

Кога да отпечатвате отчети на касов апарат?

Както бе споменато по-горе, съществуват два вида фискални отчети: ежедневни и месечни. Както посочват самите имена, докладите от касовия апарат се дават ежедневно и веднъж през май на гърба.

Дневният фискален отчет изглежда се продава на определен ден, в края на деня или до 24:00 часа. Възможно е също така да бъде отпечатано по-късно, обаче, преди първата транзакция на следващия ден. Въпреки това, трябва да се има предвид последната, че разпечатката след полунощ ще разгледа друга дата. Дневният фискален отчет ще ни покаже общата сума, за която артикулите са били продадени през този голям ден.

Данъчната служба трябва и месечните фискални отчети. Месечните фискални отчети трябва да се изготвят на банката от май до полунощ, преди първата сделка на следващия ден, която започва следващия месец. Месечният доклад е писмо, отпечатано в регистъра, което скрива всички предишно отпечатани ежедневни доклади. Такъв доклад ни показва обобщение на ефектите в точния месец. Месечният отчет се изгражда само веднъж през май.

Ако дневният или месечният отчет се подготвя след полунощ и преди първата продажба и докладът показва друг път, не е нещо, което да е нервно, защото няма нужда да дава обяснения по този въпрос.